Όροι χρήσης

Java είναι εμπορικό σήμα της Oracle

Οι προγραμματιστές συμφωνούν ότι το φόρτωμα των εφαρμογών τους στην ιστοσελίδα μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με email, να μας δώσει δικαιώματα για να τα δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένων βάζο και jad αρχεία, εικόνες και περιγραφές.

Οι πληροφορίες και τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα για να σας σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν λάθη, υπόκεινται σε περιόδους διακοπής και παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" χωρίς καμία εγγύηση.

Javaware δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ανακριβές περιεχόμενο, για τη λειτουργία οποιουδήποτε από τους συνδέσμους σε σχετικές ιστοσελίδες.

Javaware δεν μπορεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε από τα προϊόντα λογισμικού, ή για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τους ίδιους ή πιθανή έλλειψη καταλληλότητας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον προγραμματιστή λογισμικού για τεχνική υποστήριξη.